DAISUKI NO CHARGE [ONESHOT]


Manga: Daisuki no Charge
Mangaka: Haruto Aya
Genero: Shoujo, Romance
Lectura Online: TuMangaOnline

Sinopsis: Mi novio esta dedicado a su club de tenis y ahora me pregunto si podré aguantar esta distancia...

★ LECTURA ONLINE / DESCARGA ★

ONESHOT: Descarga // TuMangaOnline