MAIRIMASHITA, SENPAIManga: Mairimashita, senpai
Mangaka: Azusa Mase
Genero: Romance, Vida Escolar, Shoujo

Sinopsis: "Senpai, haces que mi corazón se acelere, ¿lo sabes?".

★ LECTURA ONLINE / DESCARGA ★


TOMO 1
CAPITULO 01: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 02: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 03: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 04: Descarga // Batoto / TMO

TOMO 2
CAPITULO 05: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 06: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 07: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 08: Descarga // Batoto / TMO

TOMO 3
CAPITULO 09: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 10: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 11: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 12: Descarga // Batoto / TMO


TOMO 4
CAPITULO 13: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 14: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 15: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 16: Descarga // Batoto / TMO